Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Mirela Topulli
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROTEAM sh.p.k

K72411002M
(Projektim, Ndertim dhe komercializim (import-export) i teknologjive te impianteve per trajtimin e te githa llojeve te mbetjeve ne nivel kombetar, sic klasifikuar ne legjislacionin ne fuqi; Ekzekutim i punimeve )

Tiranë 2812014 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni