Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Mohamad Jawhar
Rezultate gjithsej: 1

3 M & CO - AGRO TRADING

L87728502K
(Grumbullim, perpunim dhe eksport te produkteve bujqesore dhe blegtorale. Kryerjen e cdo lloj aktiviteti te lejuar nga legjislacioni shqiptar. Shoqeria do te kryeje cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritj)

Lezhe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni