Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Muhamer Çipi
Rezultate gjithsej: 1

MEDIA +

K01711002M
(Veprimtari radiotelevizive dhe pergjithesisht cdo operacion financiar tregtar, industrial me pasuri te paluajtshme ose te luajtshme qe mund te lidhet drejtpersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e veprimtari)

Tiranë -4613689 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni