Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Muhamet Brahaj
Rezultate gjithsej: 1

OBERALD

K09111328V
(Në fushën e ndërtimit, grumbullim, përpunim, tregtim i lendes drusore dhe punime në pyje, tregtim me shumicë dhe me pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm, tregtim dhe shitje produktesh artiz)

Fushë-Arrëz 284353 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni