Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Mujo Nerguti
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRIOTI & PETROL

K62421501O
(Import eksport tregtim me pakice te karburaneteve,lubrifikanteve,lendeve djegese,te gazte,mallra industrial,ushqimore,blegtoral ,materiale ndertimi,transport vendas dhe nderkombetar,per pasgjere,detar ajror,agj)

Durrës 17631160 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIA GAS TECH SHA (Ish "K A S T R I O T & PETROL " Sh.A)

L11718501C
(Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te te gjtha paisjeve impiante stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregetimit te hidrokarbureve brenda vendit dhe jashte shtetit)

Durrës 18751497 ALL

AL - INSPEKTIM

L52402504M
(Kontroll teknik i bombolave të gazit, kontroll teknik periodik i pajisjeve nën presion stacionere, kontroll teknik i çisternave metalike të transportueshme për lëndë të rrezikshme. Pajisjet nen presion )

Durrës ALL

LANDI GAS SHOP

M02403504N
(Për krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim sipas kushteve teknike të të gjitha pajisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave për ushtrimin e tregtimit të hidrokarbureve brenda dhe jash)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni