Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Mujo Nerguti
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

KASTRIOTI & PETROL

K62421501O
(Import eksport tregtim me pakice te karburaneteve,lubrifikanteve,lendeve djegese,te gazte,mallra industrial,ushqimore,blegtoral ,materiale ndertimi,transport vendas dhe nderkombetar,per pasgjere,detar ajror,agj)

Durrës 17631160 ALL

AL - INSPEKTIM

L52402504M
(Kontroll teknik i bombolave të gazit, kontroll teknik periodik i pajisjeve nën presion stacionere, kontroll teknik i çisternave metalike të transportueshme për lëndë të rrezikshme. Pajisjet nen presion )

Durrës ALL

LANDI GAS SHOP

M02403504N
(Për krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim sipas kushteve teknike të të gjitha pajisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave për ushtrimin e tregtimit të hidrokarbureve brenda dhe jash)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni