Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Namik Shahini
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

2 N

L31615017L
(Zbatim, projektim e ndertime civile, ekonomike, punime dheu, sistemin taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Ndertime civile, indus)

Tiranë 14553384 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni