Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Nazif Bajrami
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

BAJRAMI N.

K02727202O
(Servis automjetesh, ndërtime, projektime, zbatim projektesh, prodhim material ndërtimi, tregti me pakicë i vajrave lubrifikantë, shitje-blerje automjetesh, të pajisjeve e makinerive. Eksport-import e tregt)

Elbasan 90629174 ALL

ELBA-OIL 2015 SHA

L52606201T
(Tregtim me shumicë e pakicë të, karburanteve, vajrave lubrifikantëve, Import eksport të tyre, Naftës dhe nënprodukteve të saj, Bar-Restorant, pika servisi, lavazh, shërbim parkingu, hoteleri, turizëm,)

Elbasan 214673 ALL

Deutsch Plastik

M03429204M
(Prodhim, perpunim, tregtim i produkteve plastike. Transport, import-eksport I produkteve plastike.Transport per nevojat e aktivitetit. Import-eksport.)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni