Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Niat Liçi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

MENI

J61909018W
(Ndertime civile dhe industriale, rikonstruksione, mirembajtje godinash, ndertim rruge, mbikalime, hekurudha, ura, vepra arti, ujesjellesa, gazsjellesa, vepra kullimi, vaditje. Punime mbrojtje lumore, punime n/t)

Tiranë 3895527 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni