Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Nuri Balla
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERGI

K02727229P
(Ndërmarje ndërtimi për vete dhe për të tretë në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike...etj që lid)

Elbasan 45665138 ALL

"REMI"

K57604601T
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim, instalim të prodhimit të energjise dhe veprave hidro-energjitike. Transferimi i HEC/it “EGNATIA”, tek Autoriteti Kontraktues (sipas nenit 2 të kontratës). <br/> <b>---)

Librazhd -505976 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERA TRAVEL 2013

L33122201P
(Transport udhetaresh brenda e jashte vendit. Hapje te agjencive turistike e udhetimesh.)

Elbasan 2420336 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni