Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Operator Sistemi Transmisioni dhe Tregu -KOSTT
Rezultate gjithsej: 1

Bursa Shqiptare e Energjise Elektrike

M02223006B
(Krijimi, menaxhimi dhe administrimi i tregut te organizuar te energjise elektrike(ne vijim referuar edhe si "Tregu") nepermjet platformes se tregut, ne baze te dites ne avance dhe brenda se njejtes dite; b.komp)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni