Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ornela Muçaj
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

X - PLAN STUDIO

L01411038E
(Projektim dhe zbatim te punimeve te ndertimit,rikonstruksione, mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina civile, industriale, bujqesore, turistike,shoqerore,veprave ujore,kanalizime te ndrys)

Tiranë 19786347 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni