Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Pëllumb Salillari
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

SALILLARI

J62903125G
(Shfrytëzim miniere. Shfrytëzim gëlqeror, mineralesh. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike. Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, bl)

Tiranë 196533659 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni