Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Paulin Gega
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

GEGA OIL GROUP (ish "GENKLAUDIS" SH.A.)

K76911001E
(Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato bio, si dhe lendeve djegese, duke perfshire gjithashtu si me poshte vijon: tregtimi me shumice i naftes bruto e nenprodukteve te saj te kateg)

Tirane 96229884 ALL

GEGA ENERGY

M22323010L
(1. Investime të të gjitha llojeve; në ndertim, industri, energji, tregti, bujqësi etj. 2. Studime, Projektime, Mbikeqyrje, Kolaudime dhe Ndërtime për projekte të të gjitha llojeve përfshirë por jo )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni