Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Petrit Doda
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

RUNJA

J96829404C
(Import-eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të mineraleve të kromit etj. Aktivitete në fushën e ndërtimit, në fushën e energjisë, ndërtimi i të gjitha veprave civile dhe rikonstruksionin e atyre ek)

Bulqizë 12952307 ALL

MARSIAN SERVICE

K92411010F
(Agjensi doganore. Aktivitete në fushën e ndërtimit, ndërtimi i të gjitha veprave civile dhe rikonstruksioni atyre ekzistuese. Import-eksport i të gjitha materialeve të ndërtimit. Aktivitet minerar-nxjer)

Bulqize -496578 ALL

GJEO-WIND

M18725301R
(Shoqeria synon te zhvilloje projekte dhe operoje turbina eolike per gjenerimin e energjise elektrike nga energjia e eres. Ndertimin dhe mirembajtjen e impianteve eolike.Projektim fotogrametik, hartografik)

Puke ALL

SHTOJERA

M29422301T
(Zhvilim i projekteve dhe operimi per turbina eolike per gjenerim te energjise elektrike nga energjia e eres. Ndertim dhe mirembajtje e impjanteve eolike.Projektim fotogramatik, hartografik. Vepra hidroteknik)

Puke ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni