Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Piro Angjeli
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANSIG

L21319037M
(Shoqeria ka per objekt te saj sigurimet e përgjithshme, ne perputhje me Ligjin Nr 9267 date 29.07.2004 "Per veprimtarin e sigurimit, te risigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime" , si dhe çdo )

Tiranë 43461844 ALL

Shkëndija Travel & Cruises Nr.2

M14628801F
(Shërbimi agjesial i anijeve shqiptare dhe të huaja dhe ate të speticionit të mallrave . Çarterim dhe bankerim (ndërmjetësim për dhënie me qera të anijeve).Transport detar për mallra eksport-import)

Sarande ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni