Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Piro Zoga
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

KRIJON

K12023001A
(Import, eksport, tregti me shumice dhe pakice pajisjesh laboratorike, kimikateve e reagentëve laboratorike, mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre, makinerive, pajisjeve i)

Tiranë 45836228 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni