Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Pjetër Trashaj
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

A l b G a r d e n (Ish GJELBRIMI)

K37513520N
(Studim, projektim dhe zbatim punimesh/sherbimesh dhe mirembajtje ne hortikulture, agrikulture, florikulture, mjedis, pyje, kullota (ne te gjitha fushat), mbareshtim faune bime MTE, fidanishte, siperfaqe te g)

Lezhë 7780394 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni