Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Plarent Gjinari
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

UNIVERS SERVIS

L01703501S
(lavanteri, pastrim kimik, importim i lëndëve të para në fushën e dinakërisë dhe eksportim i produkteve të gatshme. Furnizimin me ushqime dhe produkte frigoriferike subjekteve shtetërore dhe private, tr)

Durrës 5163592 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

RADA OIL INDUSTRY

L21410501A
(Të ndërmarrë veprimtari biznesi si një shoqëri e përgjithshme financiare dhe tregtare, duke përfshirë, por jo duke u limituar vetëm në shërbime të depozitimit dhe seperimit të vajrave të përdorur)

Durrës 6564639 ALL

Olpumps

M11707504S
(Instalime dhe mirëmbajtje të impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura dhe të pijshëm. Asistencë dhe konsulencë teknike. Import-eksport me shumicë dhe pakicë të mallrave: pompa zhytëse për uj)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni