Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Raiffeisen SEE Region Holding GmbH
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

RAIFFEISEN BANK SH.A (Ish Banka e Kursimeve)

J61911005B
(Objekti i veprimtarisë së Bankës është të ushtrojë veprimtari bankare dhe financiare si dhe çdo veprimtari tjetër të lidhur me to, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në përputhje me vepri)

Tiranë 4102829000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni