Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Rawafed Al-Torok Sipërmarrje Kontraktuese (Shoqëria e huaj)
Rezultate gjithsej: 1

Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise

L52215010Q
(Kontraktues i përgjithshëm për ndërtesa, mirëmbajtje shërbime sanitare, ndërtime dhe rinovime, punime në rrugë, ura, diga, tunele, gërmime, elektrike, telekomunikacion mbushje, zdrukthtari, gips, deko)

Tiranë -68693 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni