Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Renald Rista
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIVITECH

L01306049O
(Ndertimi,riparimi dhe mirembajtja e impianteve elektrike,telefonike,kompjuterike,televizive dhe te ngjashme,te linjave telefonike te brendeshme dhe te jashteme,ne vepra te ndryshme,impiante per mbrojtjen e kund)

Tiranë 3266868 ALL

MORPH

M02124027C
(Kryerja e investimeve, blerjeve, shitjeve, ne pjese ose ne total te kapitalit themeltar pjesemarres ne shoqeri tregtare te formave dhe te aktiviteteve te ndryshme, shqiptare ose te huaja. Pjesemarrje ne kapital)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni