Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Renato Sali
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

A G A -1

K62713404B
(Tregtimin e karburante dhe nenproduktet e tyre, gazit te lengshem me pakice si dhe transportimin e tyre.Ndertim, punime dhe germime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, murature me beton, sistemime, ndertime c)

Fier 5777503 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni