Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Rexhep Ruçi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

EKSKLUZIV

J69102021W
(Prodhim i materialeve te ndertimit, import export tregetim shumice pakice te tyre, ndertim montim objektesh. Grumbullim dhe shitje skrapi. Sherbim per mirembajtje ndertesash civile. Sherbim per mirembajtje rrug)

Lezhë 7225319 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni