Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ridgers Mema
Rezultate gjithsej: 2

AL.GLOBAL OIL

L62214509P
(Importin dhe eksportin e hidrokarbureve te gjitha llojeve, te karburanteve, naftes, gaz dhe nenprodukteve te tyre me shumice si dhe perpunimi i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj.)

Tiranë ALL

GLOBAL TECHNICAL MECHANICS

L71529026M
(Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë si më poshtë. Kontroll i mjeteve motorrike dhe i pjeseve te kembimit te tyre. Homoligimi, verifikimi i perputhshmerise me tipin e homologuar. Import – Eksport, tregt)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni