Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ridgers Mema
Rezultate gjithsej: 2

INTECHS BALKANS

L41924003E
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veça)

Tirane -559120 ALL

GLOBAL TECHNICAL MECHANICS

L71529026M
(Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë si më poshtë. Kontroll i mjeteve motorrike dhe i pjeseve te kembimit te tyre. Homoligimi, verifikimi i perputhshmerise me tipin e homologuar. Import – Eksport, tr)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni