Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Robert Zyka
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

BESTA

J62903182B
(Tregtim me shumice e pakice, import - eksport te artikujve te ndryshem ushqimor, industrial, buqesor, materiale ndertimi, tregtim te armeve te gjahut. Punime ndertimi, te kategorise 1,2,3,6,9 ne fushen e nderti)

Berat 52987727 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni