Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Roland Veseli
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

A.M.U (Ish A.M.U)

K14229210F
(Tregtimi i materialeve te ndryshme per ujesjellesa, gazsjellesa dhe sisteme vaditjeje, si edhe kryerja e punimeve ne kete fushe. Tregtim i materialeve elektrike dhe elektronike, si edhe realizimi i punimeve ne )

Durrës 10986660 ALL

ERMI PUMP SH.P.K

L74326201B
(Import – eksport dhe tregtimi i materialeve te ndryshme per ujesjellesa,gazsjellesa dhe sisteme vaditje si dhe kryerja e punimeve ne kete fushe.Tregtim i materialeve elektrike, hidraulike dhe elektronike si d)

Durrës ALL

ERMI INVEST

L93723202G
(Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, mirembajtja e hidroicentralit. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Investim ne fushen e)

Kruje ALL

Ermi Trans

M23901202L
(Transport kombëtar dhe ndërkombëtar udhetaresh.Transpart mallrash kombëtar dhe ndërkombëtar per vete per te tretët dhe me qera.Transport lende te rrezikshme.Transport frigoriferik dhe tonazhe te renda)

Kruje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni