Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Samir Mane
Rezultate gjithsej: 43

ERNALED GROUP

M22204051S
(Objekti i aktivitetit ekonomik të Shoqërisë është (i) investimi në instrumente financiar (të cilët përfshijnë pa kufizime titujt e pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërive tregtare, titujt e borxhi)

Tiranë ALL

VALAMAR 2

M22422028L
(Shoqëria ka për objekt parësor veprimtarie kryerjen e aktiviteteve të listuara më poshtë: a) Investime ne fushën e pasurive te paluajtshme dhe ndërtimit; b) Projektim, mbikëqyrje dhe zbatim i punime)

Tirane ALL

Aircraft Maintenance

M33901201E
(4.1Objekti i aktivitetit ekonomik të Shoqërisë është: (i) Të ofrojë shërbime të mirëmbajtjes së avionit (ve) bazuar në licencë të lëshuar nga autoritetet kompetente në përputhje me ligjet dh)

Kruje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni