Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sergio Bragato
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

BCTV

L31722006L
(Objekti i vepnmtarise se shoqerise eshte ekskluzive per transmetimet radiotelevizive dhe ne funksjion te ketij objekti shoqeria gjate ushtrimit tc aktivitetit te saj kryen: tregtimi, reklamimi dhe marketing )

Tiranë 3163923 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni