Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sherif Kapllani
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

SHPIRAGU

J81503005U
(Tregti me shumice e pakice si dhe import-eksport te artikujve industriale, elektroshtepiake, ushqimore, pjese kembimi te ndryshme, lende te para ,tekstileve dhe produkteve te tekstilit dhe tregtim me shumice e )

Tiranë 12190940 ALL

Viola Green

L51928004K
(Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve grumbullimin, seleksionim, perpunim, I mbejtjeve urbane, pastrimit te mbeturinave urbane, perpunimi i tyre, import - eksport i pajisjeve, makineri)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni