Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sherif Kapllani
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

SHPIRAGU

J81503005U
(Tregti me shumice e pakice si dhe import-eksport te artikujve industriale, elektroshtepiake, ushqimore, pjese kembimi te ndryshme, lende te para ,tekstileve dhe produkteve te tekstilit dhe tregtim me shumice e )

Tiranë 12190940 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Melograno

L32001022H
(Bare, restorante, snak bar, hoteleri. Import, eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, bujqesore dhe blegtorale si dhe te pijeve te ndryshme. Çdo aktivitet )

Tirane 4461984 ALL

Viola Green

L51928004K
(Shoqeria do te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve grumbullimin, seleksionim, perpunim, I mbejtjeve urbane, pastrimit te mbeturinave urbane, perpunimi i tyre, import - eksport i pajisjeve, makineri)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni