Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Shkëlqim Dezhgiu
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

SHQIPONJA-M

J78311934T
(Prodhimi dhe tregtimi i lendes drusore, dru zjarri vajgur qymyr guri, gaz i lengshem, prodhim dhe tregtim i material ndertimit etj. Pajisje materiale ndertimi, punime dheu ndertime civile, industriale, turistik)

Mat 1424000 ALL

PRO-SERVICE SH.P.K

L72427022P
(Administrimin e pasurive te paluajtshtne ne pronesi apo bashkepronesi; Ofrimin e sherbimeve per administratoret e bashkepronesise dhe pronaret e pasurive te paluajtshme, ose direkt ose nepermjet kontratave te m)

Tiranë ALL

ASI INVEST

M01927023H
(Tregtimi i lendes drusore, dru zjarri vajgur qymyr guri, gaz i lengshem, prodhim dhe tregtim i materialeve te ndertimit etj. Pajisje materiale ndertimi, punime dheu ndertime civile, industriale, turistike, bujq)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni