Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Skënder Çela
Rezultate gjithsej: 1

HTS COMPANY

M11619018P
(Projektim dhe Mbikqyrje-Kolaudim te punimeve te zbatimit, si punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, mige, autostrada, h)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni