Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Skënder Kacdedja
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

K A C D E D J A

K51712017A
(Ndërtime civile, Import, eksport, tregtim i artikujve te ndryshëm industriale, ushqimor, blegtoral, agjenci imobiliare, turistike, transport mallrash te të gjitha llojeve, tregtim bimësh medicinale e etero )

Tiranë 3500685 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni