Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Skender Biba
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

BIBA-X

K32618815N
(Ndërtime civile, punime dheu, sistemime tarracime terrenesh. Ndërtime rruge kat V, IV. Ndërtim rruge kat III, II, I. Veshje me asfaltbeton të rrugëve dhe sistemim e asfaltim sheshe. Ndërtim vepra kullimi,)

Tiranë 20475044 ALL

GRAND VIEW SPILLE SH.P.K

M33615801J
(Investime, pjesmarrje në fushën industiale turistike, në fushën agroturizëm, duke përfshirë të gjitha operacionet komerciale, ndërtimore, industriale së bashku me shërbimet përkatëse që konsist)

Rrogozhine ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni