Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Skender Gjoni
Rezultate gjithsej: 1

PLATINUM CONSTRUCTION

M11803014B
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Sh)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni