Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sokol Topçiu
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

Farma Net Albania (Ish Farma Net)

K92201080V
(Tregtim te artikujve te ndryshem, import - eksport, pajisje elektrike dhe elektronike, elektro-shtepiake, duhan, cigare, medikamente farmaceutike, bujqesore dhe blektorale, veshmbathje, lende te para per indust)

Tiranë 2099696 ALL

Cons AS3

M02004019A
(Sherbime dhe punime ne fushen e ndertimit, konstruksionit, mirembajtjes dhe riparimeve te veprave civile dhe industriale. Sherbime ne fushen gjeologjike, konsulence dhe studime ne lidhje me minierat, guroret dh)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni