Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Spiro Tome
Rezultate gjithsej: 1

TOME GAZ

L74630001S
(Shperndarje, furnizim dhe tregtim me shumice dhe pakice dhe import-eksport te gazit natyror si dhe operimi ne hapsirat e depozitimit te tij. Montim dhe servis te linjave te gazit. Mirembajtje dhe riparim te lin)

Korce ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni