Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Statkraft Markets B.V
Rezultate gjithsej: 2

DEVOLL HYDROPOWER

K82418002C
(Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i tre njësive prodhuese hidroelektrike me një kapacitet të kombinuar të instaluar përafërsisht 319 MW në Luginën e Devollit përafërsisht midis lart)

Tiranë -568515396 ALL

STATKRAFT RENEWABLES ALBANIA

L82006008C
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte perfshirja ne cdo transaksion te ligjshem dhe/ose angazhimi ne aktivitete te ligjshme per qellime te te cilave mund te themelohet nje shoqeri me pergjegjesi te kufizu)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni