Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Subjekti eshte person fizik
Rezultate gjithsej: 1713

Mujo Kurti

L82118505C
(Punime metalike. Prodhim kontenieresh, punime elektrike dhe hidraulike.)

Durrës ALL

Anila Papa

L82209031L
(KANCELARI DHE SHERBIME INTERNETI. AGJENSI UDHETIMESH TURISTIKE. IMPORTEKSPORT,TREGTIM ME SHUMICE E PAKICE TE MALLRAVE TE NDRYSHME INDUSTRIALE,USHQIMORE,ARTIKUJ BUQESOR DHE BLEKTORALE,PAISJE ELEKTRONIKE ,ELEKTRI)

Tirane ALL

ILIR META

L82223018I
(Shërbime fotogaleri.)

Tiranë ALL

Ernest Shira

L82301006Q
(Rikonstruksione, Ndertim, Punime dheu, Taracime terrenesh, Prodhim materialesh inertesh, Rere, Cakull, Gure, Mermer, Blloqe betoni, Elemente dhe shtylla betoni, etj. Ndertime Civile, Industriale, Turistike, Buq)

Tiranë ALL

Shahin Dokuzi

L82306021P
(Sherbime te ndryshme ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit.)

Tirane ALL

Xhon Marinaj

L82306034A
(Kreperi dhe sherbim taksi ( shperndarje ) te produkteve te lidhur me aktivitetin)

Tirane ALL

Fatjon Merja

L82307020M
(Riparim te automjeteve)

Tirane ALL

Asllan Qeli

L82403011T
(Agjensi udhetimesh, biletash si dhe konsulenca te ndryshme,trajnime,,ngritje kapacitetesh etj.)

Tiranë ALL

Adrijana Luzi

L82406043C
(Sherbime financiare, Sherbime marketingu, sherbime IT. Mirmbajtje te paisjeve elektronike. Kompletim te ambjenteve te ndryshme dhe objekteve te rendesise se vecante me fikse zjarri, sistem hidrik zjarrfikes te )

Tiranë ALL

ALEKS KOLA

L82417011U
(Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, )

Tirane ALL

Ilirjan Kuçi

L82426502E
(Servis, lavazh. Servis riparim i mjeteve teknologjike dhe te renda, axhustime, frezime, spijanime, barrenim, lucidime, kemishim, torrneri te ndryshme. Import, eksport tregti me shumice e pakice mallrash te n)

Durres ALL

Taulant Çoku

L82427005D
(Shitje me pakicë dhe riparim i pajisjeve elektroshtëpiake të reja dhe të përdorura. Tregti e tonerave, materiale për veshje pune, veshje për uniformat e infermierëve, materiale elektrike dhe hidraulike )

Tiranë ALL

Mehmet Miho

L82606602I
(Projektime, zbatime punimesh ne fushen e pyjeve dhe kullotave.)

Gjirokaster ALL

Besmir Bregu

L82623401E
(Punime hidraulike, montimi i pajisjeve per linjat e nenpresionit te gazit, naftes, ajrit, oksigjenit etj,. Sisteme ftohje dhe ngrohje. Tregtimi me pakice i pajisjeve dhe asistence teknike. Show Room.)

Fier ALL

VASILLAQ NASTO

L82729603T
(Ndertim dhe projektim I veprave civile, industriale, turistike dhe bujqesore. Restaurimi I objekteve te ndryshme. Mbikqyrje dhe koalidim i punimeve te zbatimit. Prodhimi dhe tregtimi I materialeve ndertimore, g)

Gjirokastër ALL

Alketa Hasanaj

L82804401H
(Dizajn, stampime, shtypshkrime, prodhimi i te gjitha llojet e tabelave me dhe pa ndricim. Reklama elektronike ,printime dhe stampime, artikuj te ndryshem promocional perfshire ato industriale si veshje pune etj)

Fier ALL

Esmeralda Llupi

L82823001J
(Lyerje, patinime, suvatime, shtresë me pllaka.Riparime hidraulike dhe elektrike.Punime muri( gur, tull).Punime betonarme.Punime zgare hekuri dekorative, gërmime dhe sistemime dherash dhe punime hidroizolimi.P)

Berat ALL

Marsel Kikino

L83020601I
(Tregti e pergjithshme, artikuj industrial dhe hidraulike, detergjente, elektrik, elektronike, paisje zyre, kancelari, shtypshkrime. Mjete didaktike dhe laboratori. Servis dhe shitje fotokopje, printera, kompjut)

Gjirokaster ALL

Majlinda Ramaj

L83104003D
(Tregti me pakice artikuj te ndryshem industrial ( pajisje per pastrim ). Pastrim objektesh. 6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Berat Berat BERAT Lagjja " J)

Berat ALL

Fotaq Qirko

L83404601J
(Mirembajtje dhe riparim automjetesh.)

Dropull ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni