Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Tefik Elezi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

PERPARIMI/G (Ish PERPARIMI)

J66702835G
(Punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industrial, veshje fasada.Ndertim rrugesh,autostrada,mbikalime,hekurudha,tramvai,metro,pista aeroportual)

Gramsh 5326623 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni