Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Theodhoro Çami
Rezultate gjithsej: 3

UNIVERSAL ALBANIAN MEDIA

K81304002T
(Aktivitet i pergjithshem ne fushen e reklamave.)

Tirane ALL

Albanian Distribution Company ADC

L52104227K
(Tregtia me shumice dhe pakice, brenda dhe jashtë vendit i mallrave te ndryshme, pa ndonjë kufizim, produkte industriale te tilla si, por pa u kufizuar ne, pjese këmbimi, materiale elektrike, elektroshtepi)

Tirane -388107 ALL

INTER MEDIA GROUP (ish "MEDIA GROUP IN")

L61429018R
(Aktivitet në fushën e Radio-televizionit duke përfshirë prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacionit të çdo lloji nëpërmjet zërit, imazhit, sinjaleve të kodifikuara, të s)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni