Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Valbona Jaupllari
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

AURORA KONSTRUKSION

K02017003I
(Veprimtari ne fushen e ndertimit, prodhim, montim te cdo lloj qofshin civile, industriale apo bujqesore, ndertim linja elektrike, hidraulike, ujesjellesa, kanalizime, rruge, prita, ura, tunele, vepra arti e res)

Tiranë 20638522 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni