Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Vasil Naçi
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

AGNA

J62903631L
(Import eksport te mallrave industriale e ushqimore, materiale ndertimi, prodhime bujqesore e blegtorale, prodhim e shitje pije alkolike,pjese kembimi, tregtimin e tyre me shumice e pakice si dhe transport mallr)

Gjirokastër 611290314 ALL

ALPOWER

L02005012R
(Kryerjen e veprimtarive studimore, projektuese e zbatuese në fushën e :ndërtimeve hidroteknike si hidrocentraleve, termocentraleve, nënstacioneve elektrike. impianteve të erës, të biomasës etj;ndërtime)

Tiranë -442204 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni