Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Vilma Nushi
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

MARKETING & DISTRIBUTION

J72124001N
(Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje , magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industrial )

Tiranë 348013023 ALL

H E R M E S SHPK

K02016002S
(Telekomunikacione, eksport import, televizion, ndertimi, restorant, konsulence financiare.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni