Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Vivien Budo
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIVITECH

L01306049O
(Ndertimi,riparimi dhe mirembajtja e impianteve elektrike,telefonike,kompjuterike,televizive dhe te ngjashme,te linjave telefonike te brendeshme dhe te jashteme,ne vepra te ndryshme,impiante per mbrojtjen e kund)

Tiranë 3266868 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni