Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Vladimir Lleshaj
Rezultate gjithsej: 14

Mbi 1000000 Fitim 2015

IDEAL MARKET

K52213022F
(Import-eksport artikuj te ndryshem ushqimor,industrial, etj. Blerje, shitje, tregtim me pakice dhe shumice i artikujve te ndryshem ushqimor, industrial etj. Transport mallrash i te gjitha llojeve, brenda dhe ja)

Tiranë 8793797 ALL

ELDRIS - 05

K82203008P
(Aktivitet në fushën e ndërtimi. Projektim-Zbatim të objekteve të ndryshme, lyerje, shtrim pllakash. Punime rrugësh, kanalizime, lidhje hekuri, instalime elektrike dhe hidraulike. Import-Eksport, tregti me)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOMUNA E PARISIT

K91627020E
(Import eksport, tregtim me shumice e pakice te artikujve ushqimore, industriale, pije alkolike, etj)

Tiranë 7965063 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BIG DIELLI

L12314032R
(Import eksport, tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice e pakice si:tregtimin e artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore e blegtorale, fruta perime, pije alkolike te nd)

Tiranë 6563225 ALL

BIG ALI DEMI

L61529002L
(Import-eksport, tregtimin e artikujve re ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë dhe pakicë si: Tregtim artikuj të ndryshme industrial, tregtim artikuj të ndryshëm ushqimorë, tregtim artikuj të ndry)

Tiranë ALL

BIG EMA

L62315032E
()

Tiranë ALL

BIG SHKODRA

L67015003P
(Import-eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë dhe pakicë si: Tregtim artikuj të ndryshëm industrial. Tregtim artikuj të ndryshëm ushqimorë. Tregtim artikuj të nd)

Shkodër ALL

BIG KORCA SH.P.K

L74313001Q
(Import-eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregtim artikuj te ndryshem industrial. Tregtim artikuj te ndryshem ushqimore. Tregtim artikuj te ndryshem bujq)

Korçë ALL

Big Pionieri

L94009001M
(Import - eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë dhe pakicë si, tregtim artikuj të ndryshëm industrial, tregtim artikuj të ndryshëm ushqimore, tregtim artikuj të n)

Korçë ALL

BIG BILISHTI

L96817601B
(Import-eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me pakicë si:Tregetim artikuj të ndryshëm industrial.Tregtim artikuj të ndryshëm ushqimore;Tregtim artikuj të ndryshëm bujqëso)

Korçë ALL

BIG NATYRA

M01427020O
(Tregtim i artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me pakice si: Tregtim artikuj te ndryshem industrial. Tregtim artikuj te ndryshem ushqimore. Tregtim artikuj te ndryshem bujqesore e blegtorale. Tregtim )

Tirane ALL

BIG MALLAKASTRA SHPK

M07517801V
(Import-eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregetim artikuj te ndryshem industrial, Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore, Tregetim artikuj te ndryshe)

Mallakastër ALL

BIG OLIMPIKU

M12308003V
(Import-eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si:Tregetim artikuj te ndryshem industrial;Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore;Tregetim artikuj te ndryshem b)

Tirane ALL

BIG DIGA

M21518026A
(Tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me pakice si: Tregetim artikuj te ndryshem industrial; Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore; Tregetim artikuj te ndryshem bujqesore e blegtorale; Tre)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni