Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Vladimir Metani
Rezultate gjithsej: 3

DESARET COMPANY

K01816001J
(Aktivitete ne fushen e ndertimit:germime dheu me punime eventual murature e beton arme prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim material ndertimi Prodhim material inertegure, Prodhime qeramike tulla-tjegu)

Tiranë 474786 ALL

Augustia Company

L41324005C
(Zhvillimi i turizmit malor, fushor dhe ujor ne Republiken e Shqiperise. Ndertimi i porteve detare per jahte, fshatrave turistike, hoteleve, komplekseve turistike, bujtinave, diskotekave dhe bar-restoranteve.)

Tirane ALL

NIBELUNG ( ish "NIBEL")

L42412005Q
(Aktivitete ne fushen e ndertimit, germime dheu, me punime eventuate murature e beton arme prishje dhe punime ne toke te germuar. Prodhim material ndertimi, prodhim material inerte-gure, prodhime qeramike tul)

Tirane 384197 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni