Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Xhevdet Spahiu
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

EGNATIA TELEVIZION

K21803001P
(Drejtim i televizionit dhe rrjetit televiziv, administrimi i tyre, sherbime reklame, prodhim i posterave botime te tjera.)

Tiranë 1328399 ALL

HAPPY CLEAN

L92406001F
(Aktivitete të lidhura me shërbimin e pastrimit, lavanteri, desinfektime, sterilizime, deratizime të ambjenteve të brendshme, të jashtme, në lartësi dhe të nëndheshme,pastrime të enteve private , si re)

Tiranë ALL

SI-ERA Group

M11810028G
(Tregti dhe dhenie me qira te automjeteve. Sherbime ndermjetesimi. Te tjera aktivitete te pa permendura qe i lejon ligji.)

Tirane ALL

POSTMAN

M21325006O
(Sherbime postare. Kryerja e transporteve kombetare dhe nderkombetare te mallrave te veta dhe per llogari te te treteve. Te gjitha veprimtarite dhe sherbimet e tjera ne fushen e transporti, tregtare, financiare,)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni