Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:YILDIRIM INTERNATIONAL MINING INVESTMENTS B.V
Rezultate gjithsej: 1

YILDIRIM ALBANIA MINING INVESTMENTS

M12220029C
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte:te bleje, mbaje dhe transferoje pjesemarrjet ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera;te financoje keto shoqeri dhe ndermarrje, te marre hua dhe te jape hua, te ndermarre a)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni