Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ylli Gjoni
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

SEED CONSULTING

L41824014Q
(Realizimi i te gjitha fazave te pregatitjes se projektit duke filluar qe nga koncepti, fizibiliteti, projekt-ideja dhe projekti i zbatimit per te gjitha fushat e infrastruktures se transportit (rruge, ura, heku)

Tiranë 55265624 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni