Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 560

AGRO EMPIRE INC

L71402072P
(Import-eksport produktesh bujqesore, industriale, minerale, elektroshtepiake, makineri dhe pajisje, produkte farmaceutike, inpute bujqesore dhe blegtorale etj. Grumbullim produktesh bujqesore, blegtorale, ak)

Tirane ALL

THE HEADHUNTER PRODUCTIONS

L71407020M
(Sherbime ne fushen e Marketingut, Marredhenie me Publikun (PR). Sherbime ne fushen e Media Planing, Produksioneve Televizive si edhe Produksioneve Marketingu. Faqe internet, Reklama online dhe offline, Logo)

Tirane ALL

O.M.C.N

L71409017C
(Import, eksport dhe tregtim me shumice dhe me pakice i te gjitha llojeve te makinave si me poshte motorrcikleta motorre-varka dhe anije„autovetura, mikrobus, autobus, kamjon transporti dhe makineri bujqeso)

Tirane ALL

Mjedisi dhe Zhvillimi i Qendrueshem

K82210001R
(Sherbime konsulence ne fushen e mbrojtjes se mjedisit, infrastruktures dhe zhvillimit te qendrueshem. Aktivitete per te cilat kerkohet paisja me leje, shoqeria mer persiper zhvillimin e tyre pas sigurimit te)

Tiranë ALL

Agron Nezaj

L62420012S
(Sherbime ndermjetesimi, menaxhim pronash, etj.)

Tirane ALL

ALB INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY

L01824015U
(Perfaqesimi i shoqerive prodhuese dhe jo prodhuese,industriale,projektuese,menaxhuese dhe financiare.Konsulence te shoqerive te huaja dhe te vendit.Ushtrim i aktivitetit turisik,Import -eksport me shumice d)

Tirane ALL

Motorcycle ALBANIA (perthithur nga "Cycle ALBANIA")

L71415004B
(Agjensi udhetimi turistike dhe menaxhim destinacioni brenda dhe jashte vendit. Shitje paketash turistike nepermjet internetit dhe faqes zyrtare te shoqerise (ketu perfshihet prenotimi i hoteleve, restorantev)

Tirane ALL

NEMA GLOBAL ALBANIA GROUP ( ish "HIGH-TECH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION")

L01922004V
(Tregtim me shumicë dhe kapicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante të llojeve të ndryshme të perpunuara dhe të paperpunuara.Tregtim(import eksport me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe vajr)

Tirane ALL

Shkëlqim Hajno

L54212802Q
(Radio)

Sarande ALL

SPAR ELBASAN (perthithur nga "Spar Albania")

L72622203C
(Import-eksport dhe shitje me shumice dhe pakice te mallrave dhe artikuj te ndryshem industriale, ushqimore, blegtorale dhe bujqesore, pijeve freskuese dhe alkolike, duhan, cigare. Kembim valutor.Veprimtari e)

Elbasan ALL

THE TEMPLE

L71422021D
(Import-eksport, tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregtim artikuj te ndryshem industriale. Tregtim konfeksione te ndryshme. Promovim dhe publicitet ne fushen e)

Tirane ALL

MABEDA General Trading (ish "ERIK GENERAL TRADE")

L71422030C
(Import-eksport i materialeve ushqimore dhe materialeve te ndertimit.)

Tirane ALL

Flatra (ish "CLICK AND BUY")

L71423018L
(Import eksport, shitje dhe blerje online, telekomunikacion, sherbim konsulent marketingu. Kryerja e sherbimeve postare te llojit te ndryshme, dergesa postare nga toka, deti, ajrit ne Shqiperi dhe jashte vend)

Tirane ALL

FC-Management-Finance Controller Management

L71424016A
(Ofrimi i sherbimeve dhe zbatimin e studimeve per te optimizuar menaxhimin e kompanive, institucioneve dhe shoqatave, kooperativave, nepermjet nderhyrjeve te organizimit, ristrukturimit, kontrollit te menaxhi)

Tirane ALL

DNV

L71424005I
(Ndertime civile, ekonomike, industriale, turistike, rruge, ura, vepra arti, hidraulike, hidroteknike, ujsjelles kanalizime, kanale e impiante vaditje, germime dheu, rikonstruksione godinash. Punime ne siperf)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SABINA SHYTAJ

K62121003O
(Ekspert kontabël i regjistruar.)

Tirane 3139006 ALL

MUHARREM KUSHE

K61503018E
()

Tirane ALL

Violeta Lleshi

L59503305H
(Prodhim, shperndarje, shitje byrekesh. Paketim, shperndarje, shitje sheqeri.)

Tirane ALL

MUSTAFA HOXHA

K32515842P
(Transport mallrash dhe udhetaresh;)

Kavaje ALL

TAULANT KALO/ L31328022L

L31328022L
(Tregtim me pakice te peshkut dhe produkteve te tjera te detit.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni